Победните спускания в първия кръг от СК за 2020 г. в Марибор