Стив Пийт срещу Лорис Вержие!! Старата срещу новата школа в завиването!