Каране по чисто ново трасе за спускане в Шател със Scott