Най-важното от края на сезона по спускане в Луса, Португалия