Full on // Kendall Mclean – време е за първите видеоклипове със зимно каране