Споразумение за сътрудничество между ЮЦДП, БПС и БКЛ