ЧНГ от велоклуб „Илчов баир“ с дата за „Шуменско плато“ 2020