Пет интересни патента, които може би съдържат важни подсказки за бъдещето