Още едно видео от поредицата Slayer Raw на Rocky Mountain – този път с Реми Говин