От 31 август Камен Тончев отново ще е соло по Ком-Емине