МТБ Справочник: Борис Първанов | Западно-Люлински източен сеч