Милан Димов с първо каране за тази зима в пудрата на Витоша