„Изгубената Витоша“ представен в сайта на „Свободна Европа“