Законно прочистване на пътека от х.Мечит – м. Овнарско #1